โรงงานสำเร็จรูปพร้อมที่พักอาศัยแห่งใหม่ บริษัทเสรี แฟคตอรี่ แลนด์ จำกัด

จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นเวลากว่า 10 ปี ในสาย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บวกกับ การดูแลเอาใจใส่ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการบริการที่เรามีต่อลูกค้า ทั้งลูกค้าต่างชาติ และ ลูกค้าภายในประเทศ ทำให้เราทราบถึงความต้องการอย่าง แท้จริงของเจ้าของธุรกิจ

​ในปี 2550 บริษัท เสรี แฟคตอรี่ แลนด์ จำกัด จึงได้ ถือกำเนิดขึ้น โดยเปิดโครงการ HOME FACTORY หรือโรงงานสำเร็จรูปพร้อมที่พักอาศัยแห่งใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการเป็นเจ้าของโรงงานขายพร้อมที่ดิน และ การขยายตัวของธุรกิจตลาด อุตสาหกรรม

advertise VIDEO